Pielgrzymki
Śladami miejsc pielgrzymkowych Ojca Świętego Jana Pawła II
w województwie podkarpackim

PROGRAM:

Rzeszów - nawiedzenie miejsca IV pielgrzymki do Polski w Rzeszowie-Drabiniance. Złożenie kwiatów przy obelisku upamiętniającym Msze Św. W dniu 2 czerwca 1991 r, podczas której JPII beatyfikował Św. Bpa Sebastiana Pelczara. Nawiedzenie Katedry Rzeszowskiej (tron paieski z 1991 r.)

Dukla, Krosno - nawiedzenie grobu i pustelni Św. Jana z Dukli, gdzie w wigilie kanonizacji Ojciec Św modlił sie wraz z wiernymi przy grobie bł. Jana z Dukli, którego następnego dnia ogłosił świętym podczas mszy św. w Krośnie, przyjazd na miejsce polowej Mszy św. kanonizacyjnej

Przemyśl - nawiedzenie kościoła greko-katolickiego, w którym modlił sie Ojciec Św. Podczas pielgrzymki do Polski w 1991 r. Zwiedzanie muzeum katedralnego w Przemyślu oraz nawiedzenie katedry.

Podczas pielgrzymki zostanie przedstawiona treść homilii i rozważania na temat przykazań (hasło ogólne IV pielgrzymki brzmiało: „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”). Pielgrzymi oprócz ww. obiektów nawiedzą kościół w Połomii, klasztor Bernardynów, Pustelnię Św. Jana z Dukli.

ŚWIADCZENIA:

Przejazd autokarem, ofiarę przeznaczoną na utrzymanie zwiedzanych obiektów, opłaty parkingowe, ubezpieczenie NW, opiekę pilota i przewodników

CENA:

Kalkulację ceny wycieczki podajemy na mailowe lub telefoniczne zapytanie
17 22 56 760 lub 603 838 346
Powrót do oferty