Wycieczki jednodniowe
Beskid Wyspowy - kraina mnichów, Indian, świętych i możnowładnych

! Wyjazd z dowolnego miejsca w województwie podkarpackim !

PROGRAM:

Szczyrzyc
 • nawiedzenie Opactwa Ojców Cystersów - jednego z najstarszych, nieprzerwanie trwających od XIII w. klasztorów,
 • zwiedzanie Muzeum w Opactwie poświęconego militariom i sztuce sakralnej.
 • pobyt w wiosce indiańskiej - zwiedzanie wioski z przewodnikiem, zapoznanie się
  z elementami kultury Indian Ameryki Północnej ( m.in. stawianie namiotu tipi, strzelanie
  z łuku, udział w pogrzebie wojownika, wyprawianie skór, haftowanie kolcami jeżozwierza),

Lipnica Murowana
 • ”Kamienie Brodzińskiego” - spacer ścieżką przyrodniczo–geologiczną, podczas którego zapoznać się możemy z budową hydrogeologiczną regionu (Pogórza Wiśnickiego), różnymi zbiorowiskami leśnymi, poznać podstawowe gatunki drzew, krzewów
  i rosnących na tym terenie roślin chronionych oraz zobaczyć ciekawe formy przyrody nieożywionej,
 • nawiedzenie kościóła św. Leonarda wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO – perły na Szlaku Architektury Drewnianej.

Zwiedzanie zabytkowego centrum Lipnicy m.in. przestrzennego i urzekającego rynku
ze starymi domami z podcieniami, Kościoła św. Andrzeja z najcenniejszym zabytkiem - gotycką rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwaną Madonną Lipnicką, kościoła św. Szymona.

Nowy Wiśnicz
 • zwiedzanie monumentalnego zamku obronnego Lubomirskich - jednego
  z najpotężniejszych rodów Rzeczpospolitej Szlacheckiej.

ŚWIADCZENIA:

Bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów (Opactwo, Wioska Indiańska, kościoły, dziedziniec zamku), przejazd autokarem, parkingi, ubezpieczenie NW, opiekę pilota-przewodnia, podatek VAT.

CENA:

Kalkulację ceny wycieczki podajemy na mailowe lub telefoniczne zapytanie
17 22 56 760 lub 603 838 346
Powrót do oferty