Wycieczki jednodniowe
Poprzez szumy i wodospady Roztocza

! Wyjazd z dowolnego miejsca w województwie podkarpackim !
Trasa z Łańcuta ok. 300 kilometrów


PROGRAM:

Józefów – kamieniołom wapienia - zwiedzanie połączone
z zajęciami warsztatowymi z zakresu paleontologii (poszukiwanie skamieniałości),

Hamernia – wizyta w rezerwacie "Czartowe Pole" (zwiedzanie ruin starej papierni,
oraz przejście ścieżką dydaktyczną wzdłuż rzeki - liczne progi na rzecze, las łęgowy),

Zwierzyniec – muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, rezerwaty "Bukowa Góra", "Echo", kościół „Na Wodzie” z XVIII w.

Górecko Kościelne – pomnik przyrody - kilkusetletnie dęby - "Aleja dębowa", drewniany kościół z XVIII w., „kapliczka na wodzie”, uroczysko

Susiec – jeden z najpiękniejszych rezerwatów krajobrazowo - leśnych z licznymi wapiennymi progami w korycie rzeki - "Szumy" na Tanwi, przejście piesze do największego na Roztoczu wodospadu (2m) na rzece Jeleń.

CENA:

Obejmuje: opiekę pilota, ubezpieczenia i opłaty parkingowe, bilety wstępu

Kalkulację ceny wycieczki podajemy na mailowe lub telefoniczne zapytanie
17 22 56 760 lub 603 838 346
Powrót do oferty