Wycieczki jednodniowe
Wzdłuż "bieszczadzkiej pętli"

PROGRAM:

Sanok – zwiedzanie największego w południowej Polsce Skansenu Budownictwa Ludowego Łemków, Bojków, Dolinian z licznymi zagrodanmi, kaplicami, pasiekami, młynami, wiatrakami, cerkwiami itp.

Załuż – wędrówka przez rezerwat przyrodniczy na Górę Sobień (346 m n.p.m.) gdzie zachowały się resztki średniowiecznej warowni owianej wieloma legendami – omówienie
roli wielkich rodów szlacheckich Rzeczpospolitej w dziedzinie zagospodarowania, obronności ówczesnej Polski oraz spuscizny kulturowej dla współczesnych

Glinne – wędrówka do ostańca skalnego tzw. Kamienia Leskiego uznanego za pomnik przyrody – omówienie budowy geologicznej Karpat

Myczkowce – zwiedzanie Ogrodu Biblijnego i Muzeum Miniaturowych Świątyń

Solina – spacer po zaporze, rejs statkiem po Zalewie Solińskim, rejs statkiem.

ŚWIADCZENIA:

przejazd autokarem, bilety wstepu do zwiedzanych obiektów, opieka pilota
oraz ubezpieczenie NW i opłaty parkingowe

CENA:

Kalkulację ceny wycieczki podajemy na mailowe lub telefoniczne zapytanie
17 22 56 760 lub 603 838 346
Powrót do oferty